Hovedseksjon

Strategisk plan

Alle skolene i Oslo har en strategisk plan som oppdateres hvert år. Planen skisserer hvilke prioriteringer Trosterud har fremover innenfor noen målområder. Det er altså ikke en plan for alt vi gjør, men en plan med tiltak på områder skolen vår satser ekstra på innenfor strategiperioden.

Oppsummering av strategisk plan:

Nye nasjonale læreplaner (LK20) som ble tatt i bruk høsten 2020, vil prege skolens arbeid de
neste årene. Overordnet del utdyper verdigrunnlaget i opplæringslovens formålsparagraf.
Verdigrunnlaget reflekteres tydeligere enn før i læreplanverkets fag og fagområder. Læreplanen vil føre til justering i skolens måte å tenke undervisning på, og arbeidet med planene skjer i stor grad i skolens profesjonsfellesskap. Sammen skaper vi forståelse av oppdraget i LK 20, og samarbeider om praksis som kan hjelpe oss til å realisere forventningene i læreplanen. Skolen vil utarbeide nye fag- og periodeplaner etter LK20.


Trosterud skole har fem hovedsatsingsområder i Strategisk plan for 2022-2025:
 

Forside