Strategisk plan

Vi på Trosterud skole har 4 målområder med tiltak vi jobber spesielt med:

  • Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet
  • Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære og utforske på tvers av fag skal utvikles gjennom hele skoleløpet
  • Flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring og være godt forberedt til høyere utdanning og arbeidsliv
  • Elever og lærlinger skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø, fritt for mobbing

Se hele strategisk plan 2018