Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Basene er delt inn i ulike aktivitetsrom. I tillegg benytter vi samlingssalen og andre rom på skolen etter behov. Vi har et stort uteområde som vi disponerer. Her kan barna leke fritt innenfor gitte grenser og ellers benytter vi oss av skogen og nærmiljøet.

Base 1 er i det brune huset mellom skolen og Haugerudhallen. Base 2 og 3 er i det lave bygget (tidligere helsebygg) på den andre siden av skolegården for klasseromsbygget. Paviljongen er skolens lokaler for 1. trinn ved enden av fotballbanen.