Hovedseksjon

Våre baser

Trosterud AKS sine AKS-baser har navn fra kjente folkeeventyr og en samling av gamle folkeeventyr.

 

Navnet på basen ''Soria Moria'', er tatt fra folkeeventyret om Askeladden og Soria Moria slott.

Soria Moria.jpgBasetelefon: 950 72 728 (1.trinn)

Illustrasjon: Anne Lise Sundsbø.

Navnet på basen ''Gullslottet'', er tatt fra det norske folkeeventyret kalt ''Gullslottet som hang i luften''.

Guslottet.jpgBasetelefon:917 83 247 (3.trinn)

Illustrasjon: Anne Lise Sundsbø.

Navnet på basen ''Eventyrslottet'', er tatt fra navnet på en samling av gamle folkeeventyr.

Riktig eventytslottet.jpgBasetelefon: 477 10 453 (4.trinn)

Illustrasjon: Anne Lise Sundsbø.

Navnet på basen ''Dovregubbens hall'', er  tatt fra folkeeventyret om Askeladden i Dovregubbens hall.

image1icvl.pngBasetelefon: 477 84 348 (2.trinn)

Illustrasjon: Anne Lise Sundsbø.

 

Basene er delt inn i ulike aktivitetsrom. I tillegg benytter vi samlingssalen, Haugerudhallen og andre rom på skolen etter behov. Vi har et stort uteområde som vi disponerer. Her kan barna leke fritt innenfor gitte grenser og ellers benytter vi oss av skogen og nærmiljøet.

 

AKS-basene 2022-23

1. trinn holder til på base Soria Moria (tilbygget ved fotballbanen)

2. trinn holder til på base Dovregubbens hall (helsebygget, døren i midten)

3. trinn holder til på base Gullslottet (helsebygget, døren nærmest skoleporten)

4. trinn holder til på base Eventyrslottet (det røde huset)