Våre baser

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Basene er delt inn i ulike aktivitetsrom. I tillegg benytter vi samlingssalen og andre rom på skolen etter behov. Vi har et stort uteområde som vi disponerer. Her kan barna leke fritt innenfor gitte grenser og ellers benytter vi oss av skogen og nærmiljøet.

 

Hvor er de forskjellige AKS basene skoleåret 2020/2021?

1. trinn holder til i Paviljongen

2. trinn holder til i inngang I i det gamle helsebygget

3. trinn holder til i inngang H i det gamle helsebygget (under oppussing)

4. trinn holder til i trehuset mellom skolen og Haugerudhallen