Elevrådet

I henhold til Opplæringslovens skal alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn, samt videregående skole ha et elevråd.

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.

Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

For skoleåret 2017-18 er disse med i elevrådet:

  • 4a: Anas og Albertine
  • 4b: Hashir
  • 4c: Aurela
  • 5a: Sami og Selma
  • 5b: Wissal og Yaser
  • 5c: Mie og Ashar 
  • 6a: Basil og Athuna
  • 6b: Ognjen (leder) og Melanie (SMU-representant)
  • 7a: Eliza (sekretær og vara SMU-representant) og Shamattullah
  • 7b: Amine (nestleder og SMU-representant)

Rektor Henriette Randsborg følger opp Elevrådets arbeid.