Hovedseksjon

Elevrådet

I henhold til Opplæringslovens skal alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn, samt videregående skole ha et elevråd.

Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.

Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør, er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

 

For skoleåret 2020-21 er disse med i elevrådet (velges til første elevrådsmøte etter skolestart):

 • 4a: Kevin
 • 4b: Vennila og Teodor
 • 4c: Sebastian og Amina
 • 5a: Malia og Christina
 • 5b: Jorsaliem og Kerim
 • 5c: Sirin og Anas
 • 6a: Abishaanth og Ela
 • 6b:  Alyssa og Abid
 • 6c: Vincent og Lena
 • 7a: Yousra (Vara) og Hanad
 • 7b: Ravna (Leder) og Mohammed

Rektor Lene Rønning-Arnesen følger opp Elevrådets arbeid.