Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Videre kan SMU utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer. De skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. SMU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Se Årshjul for Skolemiljøutvalget.

 

Skolemiljøutvalgets medlemmer har rett til:

  • å uttale seg om alle saker som gjelder skolemiljøet
  • å si ifra
  • å foreslå eller be om tiltak å klage dersom henvendelser om tiltak ikke blir behandlet av skolens ledelse

 

Representanter skoleåret 2018-19:

Elevenes repr: (velges av elevrådet etter skolestart)
Elevenes repr: (velges av elevrådet etter skolestart)
Foreldrerepr: Amine Hashem
Foreldrerepr: Marianne Midthus Østby
De ansattes repr: Magnus Håkonsen
Ledelsens repr: Henriette Randsborg
Kommunal repr: Mette Daarstad