Hovedseksjon

Flytting/søknad om skoleplass

Informasjon om flytting, skoletilhørighet og skolebytte finner du på Utdanningsetatens nettsider: