Leksehjelp

Tilbudet består i å ha et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet erstatter ikke foresattes ansvar å påse at alle lekser er gjort. Skolen tilstreber å gi lekser som ikke er så vanskelige at elevene ikke forstår hva som skal gjøres. Vi understreker viktigheten av at de foresatte bruker tid sammen med barna hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at de foresatte får en mulighet til å følge med på utviklingen til sine barn. Dette er også en fin anledning til å samtale om hvordan det går på skolen generelt.