Leksehjelp

Tilbudet består i å ha et sted å gjøre lekser under tilsyn av en voksen. Tilbudet erstatter ikke foresattes ansvar å påse at alle lekser er gjort. Samtidig understreker vi viktigheten av at de foresatte bruker tid sammen med barna hjemme med skolearbeid. Dette bidrar til at de foresatte får en mulighet til å følge med på utviklingen til sine barn. Samtidig vil dette være en fin anledning til å samtale om hvordan det går på skolen generelt. Skolen tilstreber å gi lekser som ikke er så vanskelige at elevene ikke forstår hva som skal gjøres.