Hovedseksjon

Trosterudsangen

Trosterudsangen
Ved Haugerud T-bane
ligger en skole
Der er det vi som går
Skolen er vår
Skolen er spennende
Av og til rolig
Første til syvende
Store og små


Vi! Er! Glade barn
Vi som leker har’n
Vi spiller fotball
Løper ut i friminutt
Vi! Er! Flinke barn
Liker alle fag
Vi er så spente
på hva vi skal bli til slutt
Vi er Trosterud!


Banen er stedet der
alle vil leke
Lærerne lærer oss
alt det de kan
Etter en skoledag
er vi’kke slitne
Da er det tid for å
være på AKS


Vi! Er! Glade barn
Vi som leker har’n
Vi spiller fotball
Løper ut i friminutt
Vi! Er! Flinke barn
Liker alle fag
Vi er så spente
på hva vi skal bli til slutt
Vi er Trosterud!


Vi synger en trudelutt! WEE!
Så klapper vi en salutt! WOO!
Vi er full av fart og futt! HEEY!
For vi! Er! Trosteruuuuud!