Informasjon til foresatte

Aktivitetsskolen grønn logo (stor)

Foreldresamarbeid

Foresatte er en viktig ressurs for Aktivitetsskolen når vi planlegger og tilrettelegger for driften. Det er dere som kjenner barna best, og som kan gi oss verdifull informasjon i forhold til deres barn. Foreldresamarbeider er "der og da" i hente/bringe-situasjoner, på møter, via telefon eller mail. Ikke nøl med å ta kontakt!

Ekstratøy

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeskuff og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Lær barnet ditt å holde orden i sakene sine.

Aktiviteter

Det vil bli tilbud om mange aktiviteter gjennom hele skoleåret. Disse vil være spontane aktiviteter, styrte aktiviteter med eget personal og eksterne aktiviteter hvor vi kjøper aktivitetsledelse. De fleste aktivitetene inngår i foreldrebetalingen, men noen vil komme som et ekstra tilbud. Dette kan for eksempel være skiskole. Dere vil få utdelt års- og aktivitetsplan i forbindelse med nytt skoleår. 

Måltider

Aktivitetsskolemåltidet skal gi barna en "pust i bakken" og en hyggelig rolig stund sammen med andre barn. Aktivitetsskolen serverer mat 2 ganger per uke. Elevene må ha med ekstra matpakke 3 ganger per uke. Det er ulike dager for hvert trinn grunnet timeplan og tilgang på kjøkken. De får daglig tilbud om melk, og på matpakkedagene serverer vi frukt. Vi legger vekt på god bordskikk og hyggelig samvær rundt maten.

Ved heldagsåpent må barna ha med matpakke og drikke til til to måltider.

Skolens ferie og undervisningsfrie dager

I skolens ferie og fridager har Aktivitetsskolen heldagsåpent. Disse dagene har eget program med bindende påmelding. Alle må returnere påmelding selv om tilbudet ikke benyttes.

Det er ikke mulighet for barn å bli igjen på huset når Aktivitetsskolen er på turer og lignende hvis det ikke foreligger spesielle årsaker. Ta da kontakt med baselederne for å gjøre avtale. Husk matpakke og drikke disse dagene.

Måltider i AKS

MERK: AKS serverer ikke mat i august 2020 (gult nivå på smittevern).