Hovedseksjon

Informasjon til foresatte

Foreldresamarbeid

Foresatte er en viktig ressurs for Aktivitetsskolen når vi planlegger og tilrettelegger for driften. Det er dere som kjenner barna best, og som kan gi oss verdifull informasjon i forhold til deres barn. Foreldresamarbeider er "der og da" i hente/bringe-situasjoner, på møter, via telefon eller mail. Ikke nøl med å ta kontakt!

Ekstratøy

Det er foresattes ansvar at det er orden på barnas garderobeskuff og at det til enhver tid finnes skiftetøy etter vær og årstid. Lær barnet ditt å holde orden i sakene sine.

Aktiviteter

Det vil bli tilbud om mange aktiviteter gjennom hele skoleåret. Disse vil være spontane aktiviteter, styrte aktiviteter med eget personal og eksterne aktiviteter hvor vi kjøper aktivitetsledelse. Alle aktivitetene vi tilbyr, inngår i foreldrebetalingen. Vi vil sende ut en foreldrepåmelding på høstparten og vårparten der foreldre i sammen med barna melder de på ulike aktiviteter som vi har å tilby på AKS. Dette kan være aktiviteter som dans, sjakk og badminton for å nevne noen. 

Måltider

Aktivitetsskolemåltidet skal gi barna en "pust i bakken" og en hyggelig rolig stund sammen med andre barn. Aktivitetsskolen serverer mat 2 ganger per uke. Elevene må ha med ekstra matpakke 3 ganger per uke. Det er ulike dager for hvert trinn grunnet timeplan og tilgang på kjøkken. De tre dagene barna har med matpakke, vil barna i løpet av dagen på AKS få tilbud om frukt. Vi legger vekt på god bordskikk og hyggelig samvær rundt maten. 

 

Ved heldagsåpent må barna ha med matpakke og drikke til til to måltider med mindre en annen beskjed har blitt gitt i forkant.

 

Skolens ferie og undervisningsfrie dager

I skolens ferie og fridager har AKS heldagsåpent. Disse dagene har eget program hvor vi noen uker i forveien vil sende ut ferieprogram med informasjon, og et påmeldinsskjema som må besvares innen en gitt frist.

 

Det er ikke mulighet for barn å bli igjen på huset når AKS er på turer og lignende, med mindre det ikke foreligger spesielle årsaker. Ta da kontakt med AKS-lederne for å gjøre avtale. Husk matpakke og drikke disse dagene.