Hovedseksjon

Læringsstøttende aktiviteter

fiolin AKS

En læringsstøttende aktivitet er:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • En aktivitet som har et læringsfokus i planleggingen og gjennomføringen

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen. Dette er innarbeidet i årsplan for AKS Trosterud.

Når vi har læringsstøttende aktiviteter, skal elevenes opplevelse av å delta være lystbetonte og preget av lek. Aktivitetene skal være godt planlagt, ha tydelige læringsmål og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".

Hvordan kan du vite at det foregår læringsstøttende aktiviteter?

De ansatte på basene organiserer aktiviteter hver dag. I tillegg til aktivitetene vi tilbyr med påmelding fra foresatte, foregår det læringsstøttende aktiviteter på basene. Resultatet av dem kan du ofte se utstilt på basen.