Hovedseksjon

Driftsstyret

Det skal være driftsstyrer ved alle grunnskoler i Oslo. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom etatssjef og rektor. Driftsstyret fatter de viktigste beslutningene angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte. Møtene er åpne for alle.

Driftsstyret har vanligvis fem møter i året; to om høsten og tre om våren.

 

Medlemmer

Styreleder: 
Nestleder: Mette Daarstad (Arbeiderpartiet)

Medlemmer: Zahangir Alam (foreldrerepresentant), Helen Meisingset (foreldrerepresentant), Gerd Inger Polden (Rødt), Børge Ingvaldsen (Høyre), Beate Lund Sva (ansattes representant), Ingrid Marie Dale Thelle (ansattes representant)

Sekretær: Lene Rønning- Arnesen (rektor), Ida Skaare (undervisningsinspektør)

 

Vararepresentanter

Kristin Skjæret (Sosialistisk Venstreparti) - 1. vara
Ragnhild Haakenstad (Høyre) - 2. vara
Mansoor Hussain (Arbeiderpartiet) - 3. vara
Christa Marie Bruun (foreldrerepresentant)
Bjørn Gunnar Lyche (foreldrerepresentant)
Hedda Eia Vestad (ansattes representant)

 

Åpent kvarter

Driftsstyrets møter er åpne for offentligheten. I den forbindelse inviteres alle foreldre til å delta på ”åpent kvarter”. Her har dere muligheten til å stille spørsmål til Driftsstyret. Dette foregår i starten av hvert møte. Deretter kan dere være tilstede på resten av møtet, men det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.

Driftsstyrets hovedoppgaver

  • Vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer.
  • Vedta strategisk plan for skolen.
  • Behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver.
  • Behandle resultater fra brukerundersøkelser.
  • Påse at skolen driver skolebasert vurdering.