Hovedseksjon

FAU

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Hva gjør FAU

 • Jobber for et godt skolemiljø.
 • Tar initiativ til sosiale aktiviteter for elevene.
 • Informerer og hører alle foresatte om aktuelle saker.
 • Skaper kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Neste møte

24.11.22 kl 18.30-20.00

FAU 2022-23

Leder: Helen Meisingset

Nestleder: Runar Dankel

Sekretær: Siri Vimo Garner

Styremedlem: Trine Spjeldnes

Driftstyremedlem: Merzad Akbati

Kasserer: Monika Katarzyna Papuga 
   

Kontakt oss: fau.trosterud@gmail.com

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.
 • FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen og er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg.
 • Les mer på nettsiden www.fug.no.