FAU

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

  • bli godt kjent med skolens virksomhet
  • bli kjent med skolens ledelse
  • bli kjent med andre foreldre
  • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Leder: Jon-Terje Bekken
Nestleder: Uzma Sabir
Kasserer: Bjørn Lyche
Sekretær: Runa Isabel Øidvin Sletten
   
Kontakt oss: fau.trosterud@gmail.com

 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

  • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.
  • FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen og er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg.
  • Les mer på nettsiden www.fug.no.
Drawing of a city