FAU

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

  • bli godt kjent med skolens virksomhet
  • bli kjent med skolens ledelse
  • bli kjent med andre foreldre
  • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
  • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Leder: Jon-Terje Bekken
Nestleder: Uzma Sabir
Kasserer: Bjørn Lyche
Sekretær: Runa Isabel Øidvin Sletten
   
Kontakt oss: fau.trosterud@gmail.com