FAU

Det er mange fordeler med å være FAU-representant. Som medlem av FAU kan du:

 • bli godt kjent med skolens virksomhet
 • bli kjent med skolens ledelse
 • bli kjent med andre foreldre
 • bidra til kvalitetsutvikling av skolen
 • bidra til en bedre skolehverdag for elevene

 

Leder: Helen Meisingset
Nestleder: Tone Marie Olafsen
Kasserer: Noshila Riaz
Sekretær: Monika Katarzyna Papuga 
   
Kontakt oss: fau.trosterud@gmail.com

 

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

 • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
 • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
 • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
 • Les mer om Oslo KFU 

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et nasjonalt utvalg for og med foreldre som har barn i skolen.
 • FUG gir råd og veiledning til foreldre med barn i skolen og er et service- og informasjonsorgan for foreldrekontakter, FAUer og kommunale foreldreutvalg.
 • Les mer på nettsiden www.fug.no.