Helsesykepleier

Kontaktinformasjon

Helsesykepleier Elisabeth Lunde Seland
Til stede på skolen mandag-fredag 08.30–15.30.
Tlf: 907 51 292
Epost:elisabeth-lunde.seland@bal.oslo.kommune.no

Alternativt fellesnummer til skolehelsetjenesten: 23 47 96 04

Oppgaver

Skolehelsetjenesten skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid for å fremme elevenes fysiske og psykiske helse.

Vi vil i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. Behandling og oppfølging av sykdom henvises til fastlegen.

Vi som arbeider i skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Vaksiner

Elevene vil i løpet av barneskolen bli tilbudt følgende vaksiner:

  • 2. klasse: Vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/poliomyelitt (DTP/IPV)
  • 6. klasse: Vaksine mot meslinger/kusma/røde hunder (MMR)
  • 7. klasse: HPV-vaksine mot livmorhalskreft (2 doser)

 

Skolehelsetjenestens program

1. klasse:

Hørselstest og vekt/høyde. Alle elever innkalles i løpet av skoleåret til skolestartundersøkelse hos helsesykepleier og lege sammen med foresatte.

2. klasse:

Vaksine (DTP/IPV).

3. klasse:

Vekt og høydemåling. Helsesamtale i gruppe/klasse.

5./6. klasse:

Evt. pubertetsundervisning.

6. klasse:

MMR-vaksine.

7. klasse:

HPV-vaksine. Evt. gruppesamtale/undervisning.

Utover dette vil elevene bli fulgt opp enkeltvis/gruppevis ved behov. Elevene selv, foresatte eller lærere kan ta kontakt.