Hovedseksjon

Ordens- og trivselsregler

Les ordensreglementet for hele Osloskolen på Oslo kommunes nettsider

I tillegg kan hver enkelt skole ha egne utfyllende regler. På Trosterud skole har vi følgende ordens- og trivselsregler (sist endret av driftsstyret mai 2018):

Orden

 

Du skal:

 • møte presis til timene.
 • holde orden og ta vare på skolesakene dine.
 • sette bind på skolebøkene.
 • ha med bøker og skolemateriell til timene.
 • sette utesko og henge ytterklær på plassen din i garderoben.
 • spise maten din inne.
 • kaste søppel på riktig sted.
 • hjelpe til med å holde skolegården og lekeapparatene i orden.
 • ta godt vare på skolen vår!

 

Oppførsel

 

Du skal:

 • være hyggelig og respektere andre – både voksne og elever.
 • smile og si hei.
 • være ute i friminuttene.
 • snakke hyggelig og respektfullt til andre.
 • spille ball på ballbanene.
 • la penger og bankkort være hjemme.

 

Husk:

 • Trosterud skole skal være mobbefri og voldsfri.
 • Lekeslåssing er forbudt.
 • Mobiltelefoner og klokketelefoner skal være avslått eller i skolemodus, og ligge i sekken i skoletiden og på AKS.
 • Paraply klarer vi oss uten i skoletiden.
 • Brus, kaker, godteri, tyggegummi eller snacks er bare lov på siste skoledag før jul og sommer.
 • Snøballkasting er bare lov på vegger uten vinduer.

 

Konsekvenser ved brudd på ordensregler

 • Ved gjentatte eller alvorlige brudd på reglene, kontaktes foreldrene via SMS/telefonsamtaler, enten av lærer eller ledelse.
 • Hvis reglene fortsatt blir brutt, blir foreldrene innkalt til samtale for å drøfte ulike tiltak.
  • Tiltak kan være involvering av foreldre i skoletiden, samtaler, oppfølging av kontaktlærer og ledelse, kontakt med andre instanser.
 • Mobiltelefoner, klokketelefoner osv. som brukes i skoletiden, blir levert til kontoret eller AKS og kan hentes etter skoletid.
 • Mobbing/plaging eller bruk av vold er strengt forbudt til og fra skolen og i skoletiden. Dersom dette skjer, vil kontaktlærer i samarbeid med ledelsen kontakte foreldrene straks.

 

Informasjon om rettigheter og plikter i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en oversikt over regelverket i grunnskolen.