Ordens- og trivselsregler

Fra og med 01.01.2013 gjelder det nye reglementet for orden og oppførsel i Osloskolen.

I tillegg kan hver enkelt skole ha egne utfyllende regler. På Trosterud skole har vi følgende ordens- og trivselsregler:

Orden

Du skal:

 • møte presis til timene
 • ha det ryddig på pulten, i hylla di og i sekken
 • sette bind på skolebøkene
 • ha med bøker og skolemateriell til timene
 • sette utesko og henge ytterklær i garderoben
 • bruke innesko når du er inne
 • spise mat inne og ikke ta med mat ut
 • kaste søppel på riktig sted
 • hjelpe til med å holde skolegården og lekeapparatene i orden
 • vise god arbeidsinnsats ta godt vare på skolen vår!

 

Oppførsel

Du skal:

 • være hyggelig og respektere andre – både voksne og elever
 • hilse på dem du møter
 • være ute i friminuttene
 • ikke bruke stygge ord eller nedsettende språkbruk, verken på norsk eller andre språk
 • spille ball på ballbanene

Husk:

 • Trosterud skole skal være mobbefri og voldsfri
 • snøballkasting er bare lov på vegger uten vinduer
 • lekeslåssing er forbudt
 • mobiltelefoner skal være avslått og ligge i sekken i skoletiden
 • paraply skal ikke brukes i skoletiden
 • kake, brus, is, godteri, tyggegummi eller snacks er bare lov på siste skoledag før jul og sommer
 • smil og si hei!

 

Konsekvenser ved brudd på ordensregler

 • brudd på ordensreglene vil medføre anmerkning.
 • ved gjentatte brudd på reglene kontaktes foreldrene via SMS/telefonsamtaler.
 • hvis reglene fortsatt blir brutt, blir foreldrene innkalt til samtale for å drøfte ulike tiltak.
 • hvis du bruker mobiltelefon, iPod, iPad eller mp3spiller i skoletiden til noe annet enn et pedagogisk hjelpemiddel, må du levere den til læreren. Foreldrene dine blir kontaktet og du får den tilbake når skoledagen er slutt.
 • mobbing/plaging eller bruk av vold er strengt forbudt til og fra skolen og i skoletiden. Dersom dette skjer, vil kontaktlærer i samarbeid med ledelsen kontakte foreldrene dine straks.
 • ved alvorlige brudd på ordensreglene, for eksempel bruk av grov vold, kan man bli bortvist fra undervisningen for enkelttimer eller resten av dagen. Foresatte kan i tillegg bli bedt om å være med eleven i skoletiden i en periode.

 

Informasjon om rettigheter og plikter i grunnskolen

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en oversikt over regelverket i grunnskolen. Denne finner du her.