Nasjonal prøve

To elever jobber med PC

Klasse: 5C
Fagområde: Lesing

Les mer om nasjonale prøver på Utdanningsdirektorates sider.