6A - Osloprøve i lesing

Hovedformålet med prøven er å undersøke elevenes leseferdighet og gi skolene informasjon om elevenes leseutvikling midtveis mellom nasjonale prøver i lesing på 5. og 8. trinn. Prøven tester elevenes ferdighet i lesing på tvers av fag, og oppfølgingen av elevenes prøveresultater vil bidra til at undervisningen videre i skoleåret sikrer elevens progresjon. Resultatene skal brukes som grunnlag for å gi tilpasset opplæring til enkeltelever/grupper av elever og til kvalitetsutvikling av leseopplæringen på skolen.