Streiken er over, vanlig skole fra 8. juni

Lærer ved tavle

Med bakgrunn i en situasjon med fare for liv og helse i Bydel Nordre Aker, har regjeringen grepet inn og foreslått tvungen lønnsnemnd. Streiken er derfor avsluttet og alle elever og lærere kan vende tilbake til skolen.

Aktivitetsskolen vil også holde åpent som normalt med både morgenåpning og ettermiddagsåpent.