Hovedseksjon

Ferieklubben til AKS høstferien

AKS-figurer-gul

Ferieprogram 1. og 2. trinn 

Ferieprogram 3. og 4. trinn

 

Har du noen spørsmål i forhold til ferieklubben til AKS kan du ta kontakt med AKS-leder tilhørende ditt barns trinn:

Yvonia Syversen (AKS-leder 1. og 2.trinn) på e-post yvonia.syversen@osloskolen.no eller telefon 915 41 003.

Vigdis Malsten (AKS-leder 3. og 4.trinn) på e-post Vigdis.malsten@osloskolen.no eller telefon 477 84 342.