Hovedseksjon

Trygt og inkluderende læringsmiljø

Skoles elever skal ha et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og overgrep.

Elevene skal oppleve tilhørighet i klassen. Alle elever skal oppleve å mestre og lære i klassefellesskapet. Fokus på tilpasset opplæring, elevmedvirkning, og elevaktive arbeidsformer anerkjenner at alle elever er en ressurs, Elevene øver på å samarbeide innenfor trygge rammer med trygge, tydelige voksne.

Skolen har samlende felles arrangementer gjennom skoleåret som bidrar til å bygge et felles VI på Trosterud skole. Et eksempel på felles arrangementer er bokuka LeseTrost som årlig gjennomføres i uke 7. På Trosterud skole skal elevene oppleve at de blir tatt med på råd, og de skal være stolte av skolen sin.

Laget rundt eleven på Trosterud skole består av mange. Pedagoger, ledelse, sosiallærer, helsepsykepleier, miljøterapeut, miljøarbeidere, sosialagenter og assistenter er tilgjengelige på skolen hver dag. På ukentlige møter drøfter vi elevsaker, evaluerer og justerer tiltak. Målet er å jobbe forebyggende for å skape trivsel for elevene våre, i samarbeid med elevene selv og foresatte.

Våre tiltak:

Tilpasset opplæring

  •  Alle elever skal møtes der de er i egen læringsprosess innenfor fellesskapet.

Skolemiljø

  • Helse, trivsel og læring preger skolehverdagen.

Skolekultur

  • Elevene skal oppleve seg som betydningsfulle deltagere i læringsfellesskapet