Hovedseksjon

Læringsbrett

Våre tiltak:

Opplæring i digitale verktøy

  • Skolens ansatte og skolens elever skal få opplæring i bruk av læringsbrett.
  • Foresatte vil også få tilbud om opplæring i bruk av digitale verktøy.

Didaktisk bruk av læringsteknologi

  • De ansatte skal få opplæring i pedagogisk, elevaktiv bruk av læringsbrett.
  • Opplæring, utprøvning og refleksjon skal prege skolens profesjonsfellesskap.

Kommunikasjon skole- hjem

  • Skolen skal ha oppdaterte kanaler for informasjon og kommunikasjon med foresatte:
  • Hjemmeside
  • Facebook
  • Instagram
  • Skolemelding