Velkommen til skolestart!

Skolestart

2.-7. trinn møter i skolegården kl. 08.30. Da blir det opprop og tildeling av nye klasserom. Skoledagen for 2.-7. trinn avsluttes kl. 13.30.

Nye elever og foresatte på 1. trinn møter i skolegården kl. 09.00. Da blir det opprop med inndeling i klasser og tildeling av klasserom. 1. trinn avslutter kl. 13.30. Foresatte vil få lov til å være med inn i klasserommet til å begynne med. Kl. 13.30 følges elevene over på Aktivitetsskolen (base 2) av assistentene. De som ikke skal på AKS denne dagen kan hentes utenfor klasserommene kl. 13.30.

Aktivitetsskolen holder som vanlig åpent fra kl. 07.30-08.30 for elever med heldagsplass, og har åpent til kl. 17.00 etter skoletid. Husk matpakke til måltid på AKS ca. kl. 14.00.

Vi gleder oss til å se nye og gamle elever igjen første skoledag! Velkommen til et nytt og lærerikt skoleår!

Hilsen rektor.