Trosterud skole har markert 17. mai

Flagg i skolegården

Alle klassene hadde en eller annen form for markering av nasjonaldagen. Noen hadde ringspill og 17. mai-leker, og noen andre lagde 17. mai- og Eidkort. Takk til FAU som hadde ordnet med flagg og is til alle barn og voksne. Det ble satt pris på. 

På vegne av Trosterud skole ønsker vi alle en fin langhelg og en trivelig 17. maifeiring.