Spennende naturfagsdag for hele skolen!

naturfagsdag2018

Naturfagsdagen ble en spennende dag for små og store. På fotballbanen var det planetløype. I skolegården fikk man lære om gravitasjon med klatretau og strikk. Tellarium på naturfagsrommet. Planteløype på fotballbanen. I samlingssalen fikk man en forestilling om en reise til mars og hvordan man forvandle mars til en planet man kan bo  på. De eldste elevene fikk foredrag av professor Frode Hansen fra Institutt for teoretisk astrofysikk

I tillegg var det mange aktiviteter i alle klasserom i løpet av dagen. AKS har laget alle planetene i ulike materialer i målestokk og målt mot en 10 meter stor sol i skolegården.