Ny sosialperiode: Empati

årsfugl

Til nå har skolen hatt fokus på "selvkontroll", "samarbeid", "selvhevdelse", "ansvarlighet", "kommunikasjon" og "inkludering". Frem til sommerferien vil fokuset være på "empati".

Tips til foresatte for å hjelpe barna med dette

 • Snakke om, tegne og fargelegge følelser
  "hvor i kroppen kjenner du det når du er glad/sint/trist"/
  "hvilke farge synes du glede/tristhet/sinne har?"
 • Spørre barna om hva de tror andre føler
  "hva tror du hun følte når hun ikke fikk være med?"
  "hvilke følelser tror du han fikk når du inviterte han i bursdagen?"
 • Øve på å sette seg i andres situasjon
  "hvordan tror du det ville vært om det var deg?"
  "hva tror du du ville ha følt eller ønsket om det var deg?"
 • Se på supernytt sammen, og diskutere hva dere synes er urettferdig/trist/vanskelig/bra
 • Oppfordre barna til å vise at de bryr seg og spørre andre hvordan de har det
 • Spørre barnet og barnets venner hvordan de har det

Dersom dere ønsker flere tips eller veiledning, ta gjerne kontakt med skolens miljøterapeuter Thea (tlf. 47784342) eller Mari (tlf.: 47784348).