Takk for i år og god sommerferie!

Siste skoledag 2018

Siste skoledag ved Trosterud skole avsluttes alltid med Åpen lunsj og kosetime i klassene. Tidligere på dagen deltok elevene i Trosterudstafetten.

Under åpen lunsj danset og sang elever fra ulike trinn som hadde meldt seg på. Diplomer til elevråd og trivselsledere ble delt ut. Pokaler ble delt ut til jentene i 7A og guttene i 6A for seier i fotballturneringen som elevrådet hadde arrangert. Til slutt fikk alle is fra foreldrene gjennom FAU.

Tusen takk for skoleåret som har vært! Vi ønsker alle en riktig god sommer og på gjensyn 20. august kl. 08.30!

Aktivitetsskolen er åpen ut juni og åpner igjen i 1. august.