God sommer!

Åpen lunsj 2017

Nok et skoleår er over. Tradisjon tro, ble året avsluttet med orientering i nærområdet med kreative oppgaver, Trosterudstafett og fantastisk forestilling i skolegården der elever danset, spilte og stilte opp med overraskelser. Til slutt fikk barna is fra foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Elevene på 7. trinn fikk sine diplomer utlevert av rektor fra scenen. Det fikk også elevrådet, elevene som har sittet i skolemiljøutvalget og elevarrangørene.

På skoleårets nest siste dag ble også fotballkampen mellom de voksne og elevene på 7. trinn avviklet. Den endte uavgjort, 2-2.

Vi minner om at første skoledag etter sommerferien er mandag 21. august. Aktivitetsskolen (AKS) har siste dag fredag 30. juni og åpner igjen mandag 1. august. Da følges porgram for forhåndspåmeldte elever på AKS.

Vi ønsker alle en riktg god sommer - enten de skal på Sommerskolen, på AKS eller bare ha ferie!