Planprogram Trosterud og Haugerud

EBY

Planprogram for Trosterud og Haugerud var på offentlig høring 29. mai - 1. september 2017, og nå ønsker Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) å kvalitetssikre planprogrammet ved å gi interessenter mulighet til å presentere sine høringsuttaleelser, samt informere om endringene EBY har gjort i planprogrammet. 

Vi håper at mange ønsker å delta!

Har du spørsmål?
Kontakt Karianne Rydstrøm, e-post: karianne.rydstrom(a)eby.oslo.kommune.no

 

Program 10. januar:

18:00-18:45 - Lokalbefolkningen presenterer hvordan deres innspill til planprogrammet kan bidra til god områdeutviklingen, samt hvordan planprogrammet og områdeløftet kan støtte opp under deres innspill. I tillegg åpnes det for kommentarer til høringsuttalelser og planprogram.

18:45-19:15 - EBY kommenterer innleggene og presenterer endringer etter høringen, samt videre prosess.

19:15-19:30 - Utdanningsetaten informerer om skoleanleggene

19:30-20:00 - Spørsmål fra salen

 

17. januar - Åpent plankontor
EBY og Bydel Alna vil være tilstede for å besvare spørsmål om høringsuttaleleser og prosessen videre.