Søknad om skoleplass

Informasjon om skoletilhørighet og skolebytte finner du på Utdanningsetatens nettsider: