Informasjon til skolestartere

Jente i klasserom

Første skoledag er mandag 16. august. Med forbehold om smittevernsbestemmelser så skal alle skolestartere møte i skolegården for å bli ropt opp. Tidspunkt for oppmøte og avslutning av første skoledag vil komme i løpet av august. 

Etter at skoledagen er ferdig, kan foresatte hente elevene utenfor paviljongen. For de elevene som har AKS-plass, vil det være mulig å være på AKS på ettermiddagen også denne dagen.

Foresatte trenger ikke å være på skolen mens elevene er i klasserommet.

Informasjon om hvilken klasse elevene skal gå i blir ikke offentliggjort før skolestart. Vi venter med denne informasjonen fordi vi ønsker å bruke AKS-dagene i august for å bli kjent med elevene, slik at vi kan lage gode klasser som vi tror vil lære godt sammen. 

For mer informasjon se gjerne på Oslo kommune sine sider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/ 

Det er også mulig å lese skolestarterbrosjyren og den finnes i flere språk her: https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/