PMTO

PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. Bydel Alna har et eget PMTO tilbud til foreldre som ønsker råd og veiledning. Det tilbys av Fagsenter for barn og unge Bydel Alna.

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.