BUP

De tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av barnepsykiatriske symptomer og tilstander. Du må få henvisning til BUP fra lege eller barnevernleder, bortsett fra ved øyeblikkelig hjelp.

Dersom du har spørsmål angående BUP eller lurer på noe rundt spesialpedagogiske behov, kontakt sosiallærer Elin Aarseth, tlf. 23 17 70 70.