Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får hjelp og omsorg så fort som mulig.

Besøksadresse

Haugerudsenter 1-7, 0616
Telefon: 23420250
Vakttelefon: 23 42 02 55

Postadresse

Postboks 68, Haugerud, 0616