Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling får hjelp og omsorg så fort som mulig.

Besøksadresse

Jerikoveien 201067 OSLO
Telefon: 23 42 02 50
Vakttelefon: 23 42 02 55

Postadresse

Jerikoveien 20, 1067 OSLO