Fagsenteret for barn og unge Bydel Alna

Fagsenter for barn og unge Bydel Alna kan tilby foreldreveiledning (les mer om PMTO under), psykisk helsearbeid for barn, unge og deres familier, støttekontakt og avlastning.

PMTO
PMTO står for Parent Management Training – Oregon, og er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer.

PMTO tilbys i statlige og kommunale tjenester for barn og unge over hele Norge. Bydel Alna har et eget PMTO tilbud til foreldre som ønsker råd og veiledning. Det tilbys av Fagsenter for barn og unge Bydel Alna.

Målet med behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.