Ta vare på miljøet

Jente i åkeren
  • Kildesorterer søppel.
  • Hver uke får hvert trinn ansvar for å ha Rusken inne og ute hver uke.
  • Stor Rusken aksjon på våren.
  • 4. trinn drar til Haraldrud gjenbruksstasjon for å lære om hva som skjer med avfallet vårt - og hvordan det blir brukt om igjen.
  • På våren har vi egen Bærekraftdag som arrangeres av Naturfagsgruppa.
  • ...og så lærer vi om bærekraft og miljø i mange fag gjennom alle årene på skolen!

 

Her er noen tips til dere der hjemme: