Oslostandarden for samarbeid hjem-skole

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Les mer om og last ned Oslostandarden for samarbeid hjem-skole her.