DUÅ

Trosterud skole har siden skoleåret 2014-15 jobbet med å heve kompetansen til personalet innenfor DUÅ. I sammenheng med dette skal vi også videreutvikle oss som "vi-skole" på det som har med utviklingen av elevenes sosiale kompetanse å gjøre.

Dette vil innebære et arbeid med utvikling av en felles elevstandard, felles plan for utvikling av sosial kompetanse, felles regler for felles rom og en felles praksis fra personalet overfor elevene.

Les mer om DUÅ på nettsidene til Universitetet i Tromsø.