Samarbeid skole og AKS

Skolen og AKS samarbeider tett om elevenes læring. Dette samarbeidet utvikler seg stadig. På AKS er det egne fagrom med materiell, leker og læringsstøttende vegger som bidrar til elevenes læring.

Skolens ledelse og ledelsen på AKS har jevnlig møter om barna sin faglige og sosiale utvikling der de avtaler hvordan de skal samarbeide rundt hvert enkelt barn og dets videre utvikling. Dersom et barn trenger å jobbe mer med enkelte områder, vil AKS bidra til dette - gjerne på andre måter og flere arenaer enn det som tilbys i klasserommet i løpet av skoledagen.