Itslearning

Det betyr at færre oppgaver enn tidligere skal løses på denne plattformen, da man får mer egnede løsninger for blant annet e-post, kalender og deling av dokumenter via andre systemer.

Itslearning skal brukes til:

  • Planlegging og gjennomføring av undervisning
  • Oppfølging, vurdering og dokumentasjon av læring