Byrådets forslag til nye takster i AKS

I budsjettforslaget for 2018 har byråd for kunnskap og utdanning lagt inn en prisøkning på 2,5 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.             

De foreslåtte takstene fra 01.01.2018 er følgende:

Inntekt til og med kr. 210.681

  • Heldagsplass kr. 640
  • Halvdagsplass kr. 411
  • Gratis kjernetid - heldagsplass kr. 229

Inntekt mellom kr. 210.681 og kr. 374.544

  • Heldagsplass kr. 1176
  • Halvdagsplass kr. 756
  • Gratis kjernetid - heldagsplass kr. 420

Inntekt over kr. 374.544

  • Heldagsplass kr. 2998
  • Halvdagsplass kr. 2026
  • Gratis kjernetid - heldagsplass kr. 972

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 01.05.2018.